ਕdraਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲੀਵਜ਼

  • Withdrawal Sleeves

    ਕdraਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲੀਵਜ਼

    Dra ਕ sleeਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਸਤੀਨ ਇਕ ਸਿਲੰਡ੍ਰਿਕ ਰਸਾਲਾ ਹੈ
    ● ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
    Det ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਸਤੀਨ ਸਿਰਫ ਸਟੈਫ ਸ਼ਾਫਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.